Kutsekomisjoni koosseis

Martinš Sarkans (esimees) – Red Line Group OÜ
Aigar Hermaste – Eesti Mehaanikainseneride Liit
Oliver Mets – Insero OÜ/Eesti Masinatööstuse Liit
Alar Jõgi – ScaleupX OÜ
Vello Vainola – Tallinna Tehnikakõrgkool