Hindamine

Hindamine toimub esitatud dokumentide alusel – hindamiskomisjon analüüsib taotleja esitatud tõendusdokumentide alusel taotleja hariduse, töökogemuse ka täiendusõppe vastavust kutsestandardile.

Kutsete omistamisest ja kätteandmisest informeeritakse taotlejaid personaalselt.