Hindamine

Hindamine toimub esitatud dokumentide alusel – hindamiskomisjon analüüsib taotleja esitatud tõendusdokumentide alusel taotleja hariduse, töökogemuse ja täiendusõppe vastavust kutsestandardile, kasutades hindamislehe vorme.

Mehaanikainseneri hindamisvorm

Diplomeeritud mehaanikainseneri hindamisvorm

Volitatud mehaanikainseneri hindamisvorm

Kutsete omistamisest ja kätteandmisest informeeritakse taotlejaid personaalselt.