Kutse taotleja kompetentsus peab vastama loetletud eeltingimustele, mida tõendatakse haridust, töökogemust, täienduskoolitust ja varasemat kutsekvalifikatsiooni tegevust tõendavate dokumentidega.

Mehaanikainseneri kutse taotlemise eeltingimused:
a) erialane kõrgharidus
b) erialane töökogemus (kõrgharidusõppe puhul vähemalt 2  aastat ja bakalaureuse kraadi puhul vähemalt 3 aastat vahetult enne taotlemist)

Diplomeeritud mehaanikainseneri kutse taotlemise eeltingimused:
a) erialane magistriõpe
b) erialane töökogemus (vähemalt 2 aastat vahetult enne taotlemist)
või
a) Mehaanikainseneri, tase 6 kutse
b) erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 5 aasta jooksul mahus 25 EAP +  30 TP). Inseneri täiendõppe arvestus on toodud lisas 1.
c) täiendav 2 aastane erialane töökogemus vahetult enne taotlemist

Volitatud mehaanikainseneri kutse taotlemise eeltingimused:
a) erialane doktoriõpe
b) erialane töökogemus (vähemalt 4 aastat vahetult enne taotlemist)
c) erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 5 aasta jooksul mahus 6 EAP + 50 TP juhul, kui doktorikraad on omandatud rohkem kui 7 aastat tagasi). Inseneri täiendõppe arvestus on toodud kutsestandardi lisas 1.
või
a) Diplomeeritud mehaanikainseneri, tase 7 kutse
b) erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 5 aasta jooksul mahus 6 EAP + 50 TP). Inseneri täiendõppe arvestus on toodud lisas 1.
c) täiendav 4 aastane erialane töökogemus vahetult enne taotlemist

Kutsete taastõendamise eeltingimused

Mehaanikainseneri kutse taastõendamise eeltingimused:
a) Mehaanikainseneri, tase 6 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 5 aastat
b) erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 5 aasta jooksul mahus 25 TP). Inseneri täiendõppe arvestus on toodud lisas 1
c) 2 aastane erialane töökogemus vahetult enne taastõendamist

Diplomeeritud mehaanikainseneri kutse taastõendamise eeltingimused:
a) Diplomeeritud mehaanikainseneri, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 5 aastat
b) erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 5 aasta jooksul mahus 3 EAP + 25 TP). Inseneri täiendõppe arvestus on toodud lisas 1
c) 2 aastane erialane töökogemus vahetult enne taastõendamist

Volitatud mehaanikainseneri kutse taastõendamise eeltingimused:
a)  Volitatud mehaanikainseneri, tase 8 kutse, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 5 aastat
b) erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 5 aasta jooksul mahus 5 EAP +  50 TP). Inseneri täiendõppe arvestus on toodud lisas 1
c) 4 aastane erialane töökogemus vahetult enne taastõendamist